1. BONAFE' Simona     Capogruppo
  2. CUPERLO Gianni
  3. FORNARO Federico
  4. MAURI Matteo Vice Presidente
  5. SCHLEIN Elena Ethel