1. BONAFE' Simona     Capogruppo
  2. CUPERLO Gianni
  3. MAURI Matteo Vice Presidente
  4. PROVENZANO Giuseppe
  5. SCHLEIN Elena Ethel